კონტაქტი

დამატებითი ინფორმაციების მისაღებად გთხოვთ, მიმართოთ საორგანიზაციო კომიტეტის წევრებს
ჟული ბუასონო (ლორანსიენის უნივერსიტეტი) : JBoissonneault@laurentian.ca
მზაღო/მზაღვე დოხტურიშვილი (ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი) : mzagho_dokhturishvili@iliauni.edu.ge; mzarodok@yahoo.fr
ათინათი მამაცაშვილი-კობახიძე (ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი): atinati_mamatsashvili@iliauni.edu.ge
ალი რეგუიგუი (ლორანსიენის უნივერსიტეტი): : areguigui@laurentian.ca
ინგა ღუტიძე (ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი) : inga_gurjistani@yahoo.com